Chào mừng bạn đến với MyEnglish!

ẢNh đại diện

Thông báo khai giảng lớp học mới

Cập nhật: 22-05-2018 03:23:01 | Hoạt động | Lượt xem: 983

Từ ngày 04 tháng 06 năm 2018

Dành cho học sinh mới theo học chương trình dài hạn 120 giờ

MyEnglish Center kính thông báo lịch khai giảng các lớp mới như sau:

Thông báo khai giảng

1. Dành cho học sinh Tiểu học

1.1. Lớp Pri 1-7

Lịch học: Thứ 3 và thứ 7

Thời gian học: Từ 17.30-19.00

Thời lượng: 120 giờ/ 40 tuần, 2 buổi/ tuần

Khai giảng: thứ 3, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Nội dung học: Ngữ pháp và nghe nói theo chương trình tiểu học

Giáo viên: Cô Lê Vân Anh và cô Joy Morishita

Địa điểm học: 76 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

1.2. Lớp Pri 1-8

Lịch học: Thứ 4 và thứ 6

Thời gian học: Từ 17.30-19.00

Thời lượng chương trình: 120 giờ/ 40 tuần, 2 buổi/ tuần

Khai giảng: thứ 4, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Nội dung học: Ngữ pháp và nghe nói theo chương trình tiểu học

Giáo viên: Cô Phạm Việt Hà và thầy Glen Vallejos

Địa điểm học: Số 38/96 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng

1.3. Lớp Pri 2-7

Lịch học: Thứ 3 và thứ 6

Thời gian học: Từ 19.30-21.00

Thời lượng: 120 giờ/ 40 tuần, 2 buổi/ tuần

Khai giảng: thứ 3, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Nội dung học: Ngữ pháp và nghe nói theo chương trình tiểu học

Giáo viên: Cô Chu Minh Hằng và cô Ansherina Ramilo

Địa điểm học: 76 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

1.4. Lớp Pri 2-8

Lịch học: Thứ 4 và thứ 6

Thời gian học: Từ 19.30-21.00

Thời lượng: 120 giờ/ 40 tuần, 2 buổi/ tuần

Khai giảng: thứ 4, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Nội dung học: Ngữ pháp và nghe nói theo chương trình tiểu học

Giáo viên: Cô Chu Minh Hằng và cô Ansherina Ramilo

Địa điểm học: Số 38/96 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng

2. Dành cho chọ sinh THCS

2.1. Lớp Sec 1-4

Lịch học: Thứ 3 và thứ 6

Thời gian học: Từ 19.30-21.00

Thời lượng: 120 giờ/ 40 tuần, 2 buổi/ tuần

Khai giảng: thứ 3, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Nội dung học: Ngữ pháp và nghe nói theo chương trình THCS

Giáo viên: Cô Chu Minh Hằng và thầy Chester Eguia

Địa điểm học: 76 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

2.2. Lớp Sec 1-5

Lịch học: Thứ 2 và thứ 4

Thời gian học: Từ 19.30-21.00

Thời lượng: 120 giờ/ 40 tuần, 2 buổi/ tuần

Khai giảng: thứ 2, ngày 04 tháng 6 năm 2018

Nội dung học: Ngữ pháp và nghe nói theo chương trình THCS

Giáo viên: Cô Joy Morishita  và cô Nguyễn Tuyết Mai

Địa điểm học: 403 Hùng Vương, Quán Toan, Hải Phòng

 

 

 

  • University of North Alabama
  • george brown university canada
  • Canada
  • Australia
  • USA
  • England

Đăng ký du học

Đăng ký nhận thông tin miễn phí bằng cách gửi cho chúng tôi thông tin của bạn

Gửi Đăng ký